Boór Ferenc - Hervay Péter - Kakuk Gyula - Markos Sándor - Mátyási Gyula - Mikó Balázs

CAM tankönyv

A számítógép a mérnöki alkalmazás, tervezés munkaeszköze lett. A vállalatirányítás, konstrukciós tervezés, technológiai tervezés, gyártásirányítás integrációja elképzelhetetlen nélküle. A CAM - a számítógéppel segített gyártás- széles jelentéssel bír napjainkban. Túlmutat a programok alkalmazásán, felöleli a termékek teljes életciklusához tartozó fázisokat. A Szerzők a CAM tananyag összeállításakor törekedtek arra, hogy a teljes vertikumot bemutassák. Ezért a tananyag kitér a termék és termeléstervezésre, a megmunkálási modellekre, a technológiai tervezés automatizálása, a CIM rendszerelemekre, a minőségvezérelt tervezésre. A gyártástervezés az előtervezés, műveleti sorrendtervezés, művelettervezés automatizált megoldásait, dokumentumait tárgyalja. Külön fejezet foglalkozik a szereléssel, szerelés tervezéssel, a szerelés és a gyártás kölcsönhatásaival. Szerelés tervek készítése és szerelési munkahelyek tervezése is része a tananyagnak. CNC szerszámgépek és robotok felépítése, programozása készíti elő a CAM rendszerek alkalmazását. Itt a Szerzők a rendszer függetlenség elvét alkalmazva tárgyalják a 2-5D-s megmunkálások tervezését. Fontos oszlopa a CAM filozófiának, alkalmazásnak a digitális gyártás és gyors prototípus (RPT), illetve szerszám gyártás (RT). A tananyag a konkrét tárgyi ismeretek elsajátításának biztosításán kívül a CAM filózófia megértését, alkalmazást is szolgálja.


Mátyási Gyula (szerk.): CAM tankönyv című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek