Kozák Miklós

Vízgazdálkodási nagyműtárgyak mint a nemzetgazdaság fejlesztésének eszközei

A vízügyi szakma és tudomány fejlesztéséért, védelméért és a szakmaiatlanság ellen

A Vízügyi Tudományos Tanács Jövőépítés a vízgazdálkodásban című könyvsorozatának immár negyedik kötetét tartja kezében az Olvasó. A hazai vízgazdálkodás egyik legjelesebb egyénisége, Kozák Miklós egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora (1924–2020) már nem érhette meg az életművét bemutató könyv megjelenését, annak szerkesztési munkálataiban azonban még maradéktalanul részt vállalt. Kozák Miklós a BME Vízgazdálkodási és Vízépítési Intézetének igazgatója volt, hazai és nemzetközi munkásságát számos szakmai kitüntetéssel ismerték el. Szakoktatói tevékenységén túl fő kutatási területei a szabadfelszínű, nempermanens vízmozgások számítása digitális számítógéppel, a vízépítési hibák és tapasztalatok elemzése. Aktív irodalmi és közéleti tevékenységet fejtett ki a vízenergia alkalmazása érdekében. A kötet Kozák Miklós professzor életútja és oktatói tevékenysége mellett bemutatja a korszerű számítástechnika alkalmazását a hazai vízügyi ágazatban; behatóan foglalkozik a vízépítési hibák elemzésével és tanulságaival, illetve bőséges válogatást kínál a szerzőnek a vízgazdálkodás és fenntartható fejlesztés kérdéskörében írott tanulmányaiból, valamint szakmai hozzászólásaiból a bős–nagymarosi vízlépcső létesítése körüli vitákat illetően.


Kozák Miklós: Vízgazdálkodási nagyműtárgyak mint a nemzetgazdaság fejlesztésének eszközei című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek