ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen ÁSZF tartalmazza a www.interkonyv.hu webáruház használatának feltételeit, érvényes 2015. október 15-től visszavonásig.


A SZOLGÁLTATÓ


1. A www.interkonyv.hu online áruházat a Typotex Kft. üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató").

2. A Szolgáltató cégneve: Typotex Elektronikus Kiadó Kft. A Szolgáltató rövidített neve: Typotex Kft.

3. A Szolgáltató székhelye és postacíme: 1024 Budapest, Fillér u. 9-11.

4. Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-064077

5. Szolgáltató adószáma: 10274497-2-41

6. Szolgáltató bankszámlaszáma: Sberbank Magyarország Zrt. 14100127-36209549-01000001

7. Ügyfélszolgálat/Áruház adatai: Typotex Kft. 1024 Budapest, Fillér u. 9-11., 36-1-315-0256, info@interkonyv.hu, www.interkonyv.hu.


AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

8. A regisztráció illetve vásárlás során a felhasználó köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit a webáruház használatához. Ezt az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.

9. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.

 

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

10. A megrendelések leadása a www.interkonyv.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére. A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött.

A termék(ek) kosárba tételét követően fizetési mód választandó. A megrendelés menete: regisztráció, a termék(ek) kosárba helyezése, a megrendelés véglegesítése, a bevitt adatok ellenőrzése és javítása, a megrendelés elküldése, a megrendelés visszaigazolása.

11. A Megrendelem gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 24 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termék megnevezését és darabszámot, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására. A szerződés nyelve magyar. Az árak a webshopban forintban értendők, az áfát tartalmazzák.

Felhasználó hozzájárul, hogy neve az általa vásárolt ekönyvekbe vízjelként bekerüljön.

12. A kézhezvételi időpont az elektronikus file könyvespolcra kerülésének ideje.

Felhasználó nem gyakorolhatja az elállási jogot, amennyiben az elektronikus könyv file letöltése megtörtént.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

Ha a megrendelt és letöltött ekönyv hibás azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

13. Amennyiben a felhasználó az interkonyv.hu oldalon vásárolt ekönyvet bármilyen nyilvános internetes felületre feltölti, az az 1999. évi LXXVI. törvénybe ütköző engedély nélküli többszörözésnek minősül, amiért a felhasználó a felelős. Ebben az esetben az Interkönyv weboldal üzemeltetője, a Typotex Kft. megszüntetheti a felhasználó felhasználói fiókját, és jogi úton léphet fel ellene. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a Szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

Az Interkönyv mindent megtesz azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

14. A letöltött e-könyvek esetében, azok tartalmáért a mindenkori Kiadó felel.

15. A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha felhasználó jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

16. Az ekonyv.hu oldalon megvásárolható termékekért csak bankkártyával lehetséges a fizetés. Az online bankkártyás fizetés feltételeiről az SIMPLE weboldalán részletesen olvashat.


EGYÉB RENDELKEZÉSEK

18. Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

19. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

20. A felhasználó önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

21. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

22. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon az ügyfélszolgálat munkatársaihoz az
info@interkonyv.hu címen, illetve a 06-1-315-0256-os telefonszámon (hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00 között, illetve a honlapon jelzett időpontban).

23. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az i
nfo@interkonyv.hu címen, valamint a 06-1-315-0256-os telefonszámon.

24. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.