Sugárvédelem a gyakorlatban

Könyvünk korszerű és alapos áttekintést ad az ionizáló sugárzások elleni védelem legfontosabb elméleti kérdéseiről és gyakorlati módszereiről. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakosztályának gondozásában megjelenő, sugárvédelmi szakemberek által írt kötet minden olyan témát érint, amellyel a sugárvédelemmel foglalkozók találkozhatnak munkájuk során. A tudományterület fejlődé-sének ismertetését követően tárgyaljuk a sugárvédelem dozimetriai alapjait, valamint az ionizáló sugárzás biológiai és egészségkárosító hatásait. Külön fejezetek foglalkoznak a sugárvédelem szabályozásával, a külső és belső sugárterhelés elleni védekezés módszereivel, a nyitott és zárt radioaktív sugárforrások biztonságos felhasználásának feltételeivel, a radioaktív anyagok szállításának szabályaival, továbbá az intézményi alkalmazás során keletkező radioaktív hulladékok kezelésének és elhelyezésének kérdéseivel. A sugárvédelemben alkalmazott ellenőrzési feladatokat ismertető fejezeteket a sugárvédelmi műszerek metrológiai követelményeit bemutató rész követi. A lakosság különböző forrásokból származó sugárterhelésének áttekintése és a nukleáris veszélyhelyzet kezelésére vonatkozó alapelvek tárgyalása után bemutatjuk a paksi atomerőmű sugárvédelmi szervezetének felépítését, működését és rendszereit. A kötetet záró, gyakorlatorientált fejezet részletesen ismerteti a méréstechnika alapjait és a mérések kiértékelésének módszereit.


Deme Sándor (szerk.) - Pesznyák Csilla (szerk.): Sugárvédelem a gyakorlatban című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek