Kemény Sándor - Deák András - Lakné Komka Kinga - Kunovszki Péter

Kísérletek tervezése és értékelése - Bővített, javított kiadás

A Kiegészítő kötet ezen a linken rendelhető meg.

Hasonló című, 2000-ben megjelent könyvünk többszöri utánnyomás után is sok évvel ezelőtt elfogyott, érdeklődő olvasóink hiába keresik. Ahogy az idő múlt, és a klasszikus eszközök továbbélése mellett új módszerek is használatba kerültek, magunk is további tapasztalatokat szereztünk, ezért egyre kevésbé tartottuk megfelelő megoldásnak a többé-kevésbé változatlan utánnyomást, és a teljes átdolgozás mellett döntöttünk.

Az új részek és új hangsúlyok: egyoldali próbák; próba és konfidencia-intervallum ekvivalenciája, ill. a táblázatból vett kritikus érték, kiszámított p, konfidencia-intervallum viszonya és haszna; TOST (két egyoldali t-próba); hibaterjedési elemzés mérésekre (GUM-EURACHEM-módszer); több ingadozás-forrás figyelembevétele; split-plot, nehezen változtatható faktorok; critical mix, rossz pont.

Az a tapasztalatunk, hogy a valóságos problémák, amelyekkel a felhasználó szembekerül, bonyolultak, és nem is egyszerűsíthetők, több eszköz felhasználását igénylik, de tanulni-tanítani csak az egyszerű eszközöktől kezdve lehet, spirálisan haladva fölfelé. Ezért iktatunk be komplex példákat új fejezetekként.

A könyv egy része a nyomtatott változat, ezt használható alaptankönyvvé akartuk formálni. Az elméletileg nehezebb fejezeteket, alfejezeteket, amelyek nélkül hitünk szerint még jól boldogulhat az elméleti megalapozottságra kevésbé igényes felhasználó, a digitális részbe utaltuk, amit itt vásárolhat meg. Ugyanitt vannak a komplex alkalmazási példák.

A szerzők a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszékének oktatói.


Kemény Sándor - Deák András - Lakné Komka Kinga - Kunovszki Péter: Kísérletek tervezése és értékelése - Bővített, javított kiadás című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek