PROJEKTEK

Felsőoktatási tananyag-adatbázis és tananyagfejlesztés
VEKOP-2.1.1-15-2016-00152

A Typotex Kiadó kutatás-fejlesztési projektje komplex célt tűzött ki maga elé, a magyar nyelvű tankönyvkiadás életben tartása és aktivizálása céljából.

A kutatási szakasz feladata alapvetően a műszaki-természettudományos felsőoktatásban (elsősorban ELTE és BME) egy kiválasztott szakokon, karokon és képzéseken használt oktatási segédanyagok, tankönyvek, jegyzetek elérhetőségének és minőségének feltérképezése együttműködve az egyetemek oktatóival. A kutatás eredményeként előáll egy adatbázis-prototípus, mely mintát nyújt arra vonatkozóan, milyen módon lehet elérhetővé tenni az adott egyetemek, szakok, képzések oktatói és hallgató számára egy átlátható és jól használható tananyaglistát. A kutatás tanulságai pedig lehetővé teszik, hogy a Typotex Kiadó részt vegyen 18 db, a felmérés eredményeit hasznosító, új felsőoktatási tananyag, segédanyag megalkotásában, kifejlesztésében, valamint 6 darab oktatóvideó-sorozat létrehozásában.

A fejlesztési szakasz eredményei: 

- az elkészült, online korlátlanul elérhető felsőoktatási tananyagválasztó prototípusa

- a 18 db új, kifejlesztett elektronikus tananyag sorozata

- a szintén újonnan kifejlesztett 6 db oktatóvideó-sorozat

- a megújult Interkönyv e-könyv-adatbázis.

 A nyújtott  támogatás összege: 50 963 950 Ft.

A támogatás mértéke: 64,4%

A projekt időtartama: 2018.09.01.-2020.09.23.

 

TÁMOP tananyagfejlesztési projektek 2012–2014

A Typotex Kiadó a 2012-2014-es időszakban 5 TÁMOP pályázatban vesz részt konzorciumi partnerként különböző egyetemekkel együttműködve. A projektek célja új tananyagok kifejlesztése, megírása volt alapvetően a BsC-képzésekhez kapcsolódva.

Digitális és kollaboratív művészet (BKF)

E-tanítási kultúra és digitális tananyagfejlesztés (BME MTI)

Matematikai és fizikai képzés a felsőoktatásban (BME TTK)

Konzorcium a biotechnológia és bioinformatika aktív tanulásáért (BME_SOTE)

Jegyzetek és példatárak a matematika oktatásához (ELTE TTK)