M. Tóth Éva - Kiss Melinda

Animációs mozgóképtörténet II.

A magyar animációs művészet története - csak tartalomjegyzék!

A könyv teljes szövege jogi okok miatt az alábbi linken érhető el: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0010_m_toth_eva_mozgokeptortenet_2/index.html

A tananyag a magyar és magyarországi animációs művészet kialakulásának körülményeit és történetét foglalja össze, különös tekintettel a kiemelkedő személyiségek életművére, a nemzetközi tendenciákra és kapcsolataira a társművészetekkel. Az anyag szerkesztésében a könnyen követhetőség érdekében elsősorban a kronológia érvényesül. A művészeti felsőoktatás céljára összeállított, de más szakirányú oktatásban is hasznosítható tananyag a magyar animációs művészek és műhelyek műveire, az animációtörténettel foglalkozó kortárs kutatások közzétett eredményeire épül, bízva abban, hogy az idézett képekkel, film- és tanulmányrészletekkel, valamint az online is elérhető források ajánlásával minél több nézője lesz a műveknek, olvasója az írásoknak. A szerzők ezúton köszönik, hogy a tananyag összeállítása során e nélkülözhetetlen alkotásokra és kutatásokra támaszkodhattak!

Ajánlott könyvek