Philip J. Davis - Reuben Hersh

A matematika élménye

Régóta tudja mindenki, hogy ha valaki jó fizikus vagy mérnök akar lenni, akkor jó matematikusnak is kell lennie. Egyre többen jönnek rá, hogy ha a biológia vagy a gazdaság területén jól akarnak dolgozni, akkor fel kell frissíteniük matematikatudásukat. A matematika áthatja a szociológiát, a pszichológiát, az orvostudományt és a nyelvészetet, s még a történelemtudomány területére is behatolt.

A két neves matematikus azokra az igazán nem könnyű alapkérdésekre keresett választ, hogy mi a matematika tárgya, módszere, milyen a természete, milyen szerepet tölt be a kultúrában. Igen izgalmas és eredeti a téma, s a megközelítése is sokoldalú.

A szerzők nem egyszerűen a saját véleményüket mondják el, hanem sokoldalú történeti, tudományelméleti és módszertani szempontból elemzik a fellelhető különböző, egymásnak ellentmondó, vagy egymást kiegészítő véleményeket.

Mindezek alapján a modern matematikáról, annak alapvető kérdéseiről egy eleven, színes kép tárul az olvasó elé.

A könyvet mindenkinek ajánljuk, aki a matematika iránt bármilyen szinten érdeklődik. A könnyed, olvasmányos stílus miatt azok is követni tudják, akiknek a szakmáját nem érinti a matematika, a matematikusok részére pedig felettébb tanulságos olvasmány.


Philip J. Davis - Reuben Hersh: A matematika élménye című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek