Huoranszki Ferenc

Túl a modern metafizikán

Huoranszki Ferenc korábban megjelent összegző munkája, a Modern metafizika amellett érvelt, hogy sem tudomány, sem filozófia nem lehetséges bizonyos metafizikai előfeltevések hallgatólagos elfogadása nélkül, a racionális metafizika feladata pedig ezen előfeltevések kritikai vizsgálata. Jelen kötet írásai annyiban vannak túl a modern metafizikán, amennyiben  a metafizika megkerülhetetlenségéről szóló tézist kiterjesztik a mentális és nyelvi reprezentációt érintő kérdésekre is, továbbá az utóbbi évek neoarisztoteliánus metafizikai megközelítésének eredményeit is felhasználva új megoldásokat javasolnak a tulajdonságok, a modalitások, a természeti törvények, az okság és a szabadság hagyományos filozófiai problémáira.


Huoranszki Ferenc: Túl a modern metafizikán című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek