Keglevich György - Sallay Péter

Szerves vegyipari alapfolyamatok

Egyetemi tananyag

A jegyzet ipari példákkal illusztrálja a különféle alapfolyamatok tipikus kapcsolódását a különféle iparágakban. Az alkilezés O-, N- és C-alkilezésként kerül bemutatásra az ipari példákon keresztül. Az acilezési fejezet az észteresítés, amidálás, hidrolízis és jellemző C-acilezéseket foglalja magába. A halogénezéseket szubsztitúciós és addíciós reakcióként tárgyalja a jegyzet. A szulfonálás és nitrálás a szubsztrátumok és szulfonáló-, ill. nitrálószerek szerinti csoportosításban kerülnek bemutatásra. Az oxidációk és redukciók tárgyalásában a környezetbarát megvalósítások kapnak hangsúlyt, de a vegyszeres megoldások is ismertetésre kerülnek. Újabb keletű alapfolyamatok a hidroformilezés és a többi, szénmonoxidot alkalmazó eljárás. A diazotálás és kapcsolás ismertetése zárja a legfontosabb alapfolyamatok bemutatását.
Minden fejezetben bemutatásra kerülnek a tipikus reaktorok és a legfontosabb ipari példák. Tárgyalásra kerülnek az egyensúlyi, heterogén és exoterm reakciók esetében releváns technológiai paraméterek, valamint a heterogén és homogén katalitikus reakciók sajátságai.


Keglevich György - Sallay Péter: Szerves vegyipari alapfolyamatok című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek