Cséfalvay Edit - Deák András - Farkas Tivadar - Hanák László - Mika László Tamás - Mizsey Péter - Sawinsky János - Simándi Béla - Szánya Tibor - Székely Edit - Vágó Emese

Vegyipari műveletek II.

Anyagátadó műveletek és kémiai reaktorok

A Vegyipari műveletek II. tananyag két fő részből áll. Az első részben (1.1-1.10 fejezetek) először az anyagátadás alapjait tárgyaljuk, azután részletesen bemutatjuk a vegyiparban és rokon iparágakban gyakran előforduló anyagátadó műveleteket: abszorpció, desztilláció, extrakció, szárítás, adszorpció, ioncsere, kristályosítás, membránszeparációs műveletek. A második rész (2.1-2.8 fejezetek) célja a kémiai reaktorok általános ismertetése: ideális reaktormodellek, konverzió nem ideális reaktorokban, gáz-szilárd reakciók, gáz-folyadék és folyadék-folyadék reakciók, reakciók szuperkritikus oldószerekben. Bemutatjuk, hogy a heterogén reaktoroknál a komponensátadás és a kémiai reakció együtt határozzák meg a folyamat sebességét. Nagy súlyt fektettünk a gyakorlati használhatóságra ezért mindegyik műveletnél számos példát soroltunk fel, ahol az adott műveletet használják. Számítási példákkal mutattuk be az összefüggések, alapegyenletek használatát. Külön fejezetben összefoglaltuk a kísérlettervezés alapjait, ami a laboratóriumi vagy félüzemi kísérletezést hatékonyabbá teszi. Végül kidolgozott tervezési feladatokkal szemléltettük, hogyan lehet a különböző műveleteknél tanult számítási módszereket egy komplex feladat megoldásában felhasználni. A munka célja könnyen hozzáférhető digitális tananyag készítése volt, így az anyag megértését az írott szöveg mellett szemléltető ábrák, animációk és videók segítik.


Simándi Béla (szerk.): Vegyipari műveletek II. című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek