Németh József

Előadások a végtelen sorokról

Előszó i
1. A mértani sor 1
2. A harmonikus sor 21
3. A pozitív természetes számok négyzeteinek reciprokaiból álló sor 45
4. További numerikus sorok 59
5. Nevezetes számok tulajdonságainak vizsgálata végtelen sorokkal 67
    5.1. Az e szám 67
    5.2. A gyök kettő értéke 75
    5.3. A pi értéke 81
    5.4. A Liouville-féle szám 90
6. Hatványsorok, Fourier-sorok, általános függvénysorok 93
    6.1. Függvénysor ok 93
    6.2. Hatványsorok 100
    6.3. Fourier-sorok 112
    6.4. Egy függvénytani érdekesség 119
7. Feladattár 125
Történeti áttekintés 167
Tárgymutató 207
Irodalom 209


Németh József: Előadások a végtelen sorokról című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek