Simonovits András

Válogatott fejezetek a matematika történetéből

Második, javított kiadás

A matematikatörténeti művek többségét a szerző vagy egy-egy korszak részletes és lehetőleg teljes tanulmányozásának szenteli, vagy a matematika egészének történetét kíséreli meg áttekinteni. Esetünkben válogatásról van szó, Simonovits András saját ízlését és célját követve szemezget a matematika történetéből. Arányos tárgyalásra törekszik, ezért könyvében a modern matematika, azon belül is leginkább az analízis története jut főszerephez. Célja nem egy-egy híres vagy kevésbé ismert szereplő munkásságának méltatása, hanem a tudományág egésze szempontjából fontos mérföldkövek bemutatása. A szerző nem áltatja a reménybeli olvasót: egyetemi szintű matematikatudást feltételez annyi könnyítéssel, hogy a modern jelöléseket használja.

Simonovits András az egykori MTA KTI egykori kutatója, a BME TTK Matematikai Intézetének professor emeritusa.


Simonovits András: Válogatott fejezetek a matematika történetéből című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek