Kullmann László - Felker Péter - Ruszinkó Endre - Kégl Tibor - Szlivka Ferenc

Áramlástechnika

A tananyag épít az áramlástan, a termodinamika és a gépelemek ismeretanyagára. Az áramlástechnikai gépeket számos ábrával szemléltetett módon csoportosítja. Az elméleti alapokat az anyagmegmaradás, impulzustétel, impulzus nyomatéki tétel és az energiaegyenlet képezi. Az örvényelven működő gépek által a folyadékkal közölt fajlagos munka az Euler turbinaegyenlet alapján számítható. Az üzemi paramétereket az energia átalakító járókerékkel a sebességi háromszögek kapcsolják össze. Ezután tárgyalja a tananyag a dimenziós és dimenziótlan jelleggörbéket, az energiaátalakítás részfolyamatainak veszteségeit, hatásfokát. A kavitáció okát, veszélyeit és elkerülését egy külön fejezet tartalmazza. A gépek típusjellemzője a jellemző fordulatszám. Az üzemtani rész megismertet a munkapont fogalmával, több gép eredő üzemi jellemzőinek meghatározásával, az áramlástechnikai gépek vezérlési-szabályozási módjaival, átmeneti üzemállapotok vizsgálati módszerével. Rövid ismertetés található a vízturbinák és a ventilátorok különlegességeiről. Az örvénygépek után a folyadékokat, illetve gázokat szállító volumetrikus elven működő gépek tárgyalása következik. A kompresszorok az eddigiekhez képest új elméleti alapok megismerését igénylik. A tananyag bőségesen tárgyalja e gépek üzemviteli problémáit is.


Kullmann László (szerk.): Áramlástechnika című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek