Erdősné Sélley Csilla - Gyurecz György - Janik József - Körtélyesi Gábor

Mérnöki optimalizáció

A jegyzet a gépészmérnöki tervezési gyakorlatban előforduló optimálási feladat felvetések bemutatása
után tisztázza az optimálási modell felállításához szükséges alapfogalmakat.
Az optimáló algoritmusok ismertetésre kerülnek a legegyszerűbb egyváltozós, feltétel nélküli
eljárásoktól az ezekre épülő többváltozós, optimálási feltételeket is figyelembe vevő eljárásokig, a
gyorsan megvalósítható direkt módszerektől a kedvező konvergencia tulajdonságú gradiens
módszereken át a globális optimumot kereső véletlent használó eljárásokig. A komplexebb mérnöki
optimálási problémáknál az érzékenységanalízis segít csökkenteni a feladat méretét, de adott idő
alatti megoldásukra a kísérlettervezés módszerei jelentik a megoldást. A mérnöki rendszerekben
meglévő bizonytalanságok kezelésére a robusztus tervezés ad választ. Ezután bemutatjuk a
gépészmérnöki tervezést támogató eszköztárat, piacon ill. kutatóhelyeken megtalálható optimáló
szoftvereket. A tervezési fázisban elvégzett optimálási feladatok (pl. gépalkatrészek és részegységek
optimálása) után a termelési folyamatok optimálásának lehetőségeit tekintjük át. A komplex
rendszerelméletű modell vállalati szintű alkalmazása révén mutatjuk be, hogyan hasznosulnak a
nagyértékű gépek a termelési folyamatban, így objektív döntéselőkészítési adatokat szolgáltatnak a
komplex műszaki-ökonómiai minősítéshez.


Körtélyesi Gábor (szerk.): Mérnöki optimalizáció című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek