Kontschán Jenő - Kiss Balázs

Rovarinváziók Magyarországon

Magyarországon már a középkor óta tömegesen jelen vannak idegenhonos rovarok, amelyek jelentős károkat okoztak régebben is, de a 19. század végétől kártételük mértéke növekedni kezdett. A 20–21. század fordulójától kezdve a globalizáció folyamatai, a klímaváltozás és a nyitott határok következtében hazánk – a környező országokhoz hasonlóan – még fokozottabban ki van téve a rovarvilágban történő változások káros hatásainak.
Jelen könyvben a középkortól napjainkig mutatjuk be a Magyarország területét érintő rovarinváziókat, az idegenhonos rovarok hazai megjelenését és szétterjedését, de kitérünk az ezek nyomán gyakran fellépő gazdasági hatásokra is. A legfontosabb inváziós fajok esetében röviden érintjük ezek morfológiai és ökológiai jellegzetességeit, ám elsősorban a rovarok terjedésének okaival, valamint az általuk okozott mezőgazdasági és növényvédelmi problémákkal foglalkozunk.


Kontschán Jenő - Kiss Balázs: Rovarinváziók Magyarországon című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek