Új tudományos zsebkönyvtár sorozat könyvei

A könyvsorozat az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) és a Typotex Kiadó együttműködésben valósul meg. A sorozat indítását kezdeményező ELKH Titkárság célja a kutatóhálózatban rendelkezésre álló értékes tudás átadása az egyetemi hallgatók, a tudományos közösség számára. A matematikai és természettudományok, az élettudományok, valamint a bölcsészet- és társadalomtudományok területeinek változatos, hiánypótló, komoly tudományos témáit feldolgozó kötetek szerzői az ELKH kutatói.