Kiss György - Szőnyi Tamás

Véges geometriák

Előszó i
Tartalomjegyzék v
1. A projektív sík definíciója, példák projektív síkokra 1
2. Baer tétele és néhány egyéb elemi tétel kollineációkról 19
3. Projektív síkok koordinátázása 33
4. Magasabb dimenziós projektív terek 51
5. Magasabb dimenziós reprezentációk 73
6. Ívek, oválisok és lefogó ponthalmazok 89
7. (k,n)-ívek és többszörösen lefogó ponthalmazok 109
8. Teljes ívek 123
9. Ívek és ovoidok magasabb dimenzióban 135
10. Általánosított négyszögek, Möbius-síkok 149
11. Hiperoválisok 167
12. A véges geometriák néhány kombinatorikai alkalmazása 182
13. Kódelméleti és kriptográfiai alkalmazások 197
Tárgymutató 211
Irodalmi hivatkozások 215


Kiss György - Szőnyi Tamás: Véges geometriák című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek