Kemény Sándor - Deák András - Lakné Komka Kinga - Kunovszki Péter

Kísérletek tervezése és értékelése

Kiegészítő kötet

Ez a kötet a könyv nyomtatásban megjelent részének kiegészítése. A két részt tematikailag egységben kezeljük, és így a hasonló című, 2000-ben megjelent könyvünk teljesen átdolgozott és jelentősen kibővített terjedelmű változata. Az első részben vannak az új hangsúlyok közül az egyoldali próbák; próba és konfidenciaintervallum ekvivalenciája, ill. a táblázatból vett kritikus érték, kiszámított p, konfidenciaintervallum viszonya és haszna és a TOST módszer (két egyoldali t-próba). A digitális kiegészítésben szereplő újdonságok: hibaterjedési elemzés mérésekre (GUM-EURACHEM-módszer); több ingadozás-forrás figyelembevétele; split-plot, nehezen változtatható faktorok; critical mix, rossz pont. A kiegészítő kötetbe komplex alkalmazási példákat iktattunk be új fejezetekként. Ezek egy része (bár módszertanilag általános érdeklődésre tart számot) az analitikai kémia területén dolgozókat célozza elsősorban:

Gyógyszerkészítmények stabilitásvizsgálatának statisztikai értékelése 

Az analitikai validálás statisztikai eszközei 

Az ingadozásforrások kvantitatív elemzése 

Nagy hangsúlyt helyezünk annak megvilágítására és be-gyakorlására, hogy az adatok elemzésének módszere a kísérletek tényleges elvégzésének módját tükrözze. Leggyakrabban az elemzést úgy végzik, mintha a kísérleteket teljes randomizálással hajtották volna végre. Sokszor ez kivitelezési szempontból kényelmetlen. Az ettől való eltérés legtöbbször a split-plot terv, ami az elemzés más technikáját igényli, és esetleg gyökeresen különböző eredményeket ad. Ennek bemutatására szintén külön fejezetet szentelünk.

A szerzők a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszékének oktatói.


Kemény Sándor - Deák András - Lakné Komka Kinga - Kunovszki Péter: Kísérletek tervezése és értékelése című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf, xls.

Ajánlott könyvek