Delsol Chantal

A világ gyűlölete

Totalitarizmusok és a posztmodern

A 20. századot olyan totalitárius ideológiák rombolták szét, melyeknek az volt céljuk, hogy átalakítsák a világot – ám ehelyett csak tönkretették. Hiba volna azt gondolni, hogy ezek az illúziók elmaradtak mellőlünk, mert bár a terrort elvetettük, az átalakítás kísérletei tovább folytak. Ma a vita és küzdelem két oldalán azok állnak, akik utópikus eszméket követve most is lecserélnék világunkat, illetve akik a meglévőt akarják óvni és megőrizni. Delsol meggyőződése, hogy a posztmodern Nyugat totális emancipációt követelő része hadat visel a valóság ellen. A szerző így határozza meg a késői modernitás programját: a francia forradalom jakobinus ága és a kommunizmus nyomdokaiba lépő, felszabadító demiurgoszkodás a gúny eszközével immár az egyéni vágyakra támaszkodva mesterkedik önmaga megvalósításán. Ezt világítja meg ez a csípős és kompromisszumok nélküli tanulmány, korunk egyik legjelentősebb filozófusának tollából.


Delsol Chantal: A világ gyűlölete című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek