Antal Péter - Arany Ádám - Bolgár Bence - Gézsi András - Hajós Gergely - Hullám Gábor - Millinghoffer András - Sárközy Péter

Bioinformatika laboratórium: Molekuláris méréstechnikától az orvosi döntéstámogatásig

A bioinformatikai laboratórium jegyzetei (laborsillabuszai) a gyorsan fejlődő bioinformatika új kihívásai mentén haladnak, támaszkodva a Bioinformatika jegyzet megfelelő fejezeteiben található elméleti összefoglalókra és a virtuálislabor-koncepcióban kidolgozott eszközökre. Az első fejezet a biobankok és laboratóriumi információs rendszerek világát mutatja be. Ezt követően a genetikai méréstechnikák eszközeit foglalja össze két fejezet. A kísérlettervezést, különösen a többlépcsős és nagy mennyiségű, heterogén adat és tudás fúzióján alapuló kísérlettervezést mutatja be a következő fejezet. Az adatok hatékony megosztása és a nagy számításigény miatt egyre fontosabbá válnak az általánosan elérhető, közmű jellegű informatikai szolgáltatások, amelyek működését tekinti át a következő fejezet. A genetikai és génexpressziós adatok standard elemzését egy-egy fejezet ismerteti, amit egy rendszerbiológiai ihletésű többváltozós biomarker-elemzési módszertan bemutatása és egy Bayes-i oksági következtetési metodológia áttekintése követ. A biomarkerek felhasználását döntéstámogató rendszerek építése és adaptív döntéstámogató rendszerek létrehozása kapcsán is bemutatjuk egy-egy fejezetben. Az utolsó két sillabusz egy gyógyszerkutatási megközelítést és egy metagenomika elemzési munkafolyamatot foglal össze.

 


Antal Péter (szerk.): Bioinformatika laboratórium: Molekuláris méréstechnikától az orvosi döntéstámogatásig című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek