Biotechnológia és bioinformatika tananyagok sorozat könyvei

Biotechnológia és bioinformatika tananyagok

 

A sorozat célja a mérnöki szemléletű interdiszciplináris orvos-biológiai szaktudású szakemberek képzésének elősegítése a biotechnológia és a bioinformatika által érintett szakterületeken. A fejlesztésre kerülő tananyagok egymáshoz illeszkedő tantárgyi építőkockákat kínálnak a biokémiai és molekuláris biológiai alapoktól a molekuláris biológiai és orvosbiológiai méréstechnikákig, egészen a klinikai gyakorlatban is felhasználható döntéstámogató eszközökig. A tananyagok megírását a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0079 számú projekt támogatta.