Laczkovich Miklós - T. Sós Vera

Valós analízis I.

A valós analízis, mint a matematika egyik leggazdagabb fejezete sokféle intepretációban tárgyalható, sokszor a gyakorlati alkalmazások miatt, kevésbé elmélyült tárgyalásban. Ez esetben azonban a precíz, megalapozó szemléletmódban értheti meg az elmélyült tudásra kész diák a témakört. Elsősorban tehát matematikus és matematika tanár szakosok számára ajánlott.

A bevezető fejezetek a szilárd megalapozáshoz szükséges logikai, halmazelméleti, és a valós számokról való összefoglalók. Ezt követően kerül sor az analízis centrális fogalmainak, a határérték, a folytonosság a sorozatok és sorok, valamint a differenciál-  és integrálszámítás tárgyalására. A többváltozós analízist és a hozzákapcsolódó fejezeteket a második kötet tárgyalja.

A klasszikus témakör mintegy 300 év alatt letisztult tárgyalásmódja a szemléletes, fokozatos, a problémafelvetésekből való építkezés: a definíciók és tételek tényleges megértésének körültekintő megalapozása.  Ezt a szemléletmódot érvényesíti a mintegy 500 kitűzött feladat, melyek elsősorban a fogalmakat, a tételeket körüljáró kérdések, nem a szokásos gyakorló típusfeladatok. Úgy is fogalmazható: az Analízis lehető leganalitikusabb bevezetése; tanulmányozása  nemzetközileg elismert tudás biztosítéka lehet.

Jelen kiadás a szerzők 2006-ban megjelent, Analízis című könyvének javított bővített kiadása.

Az akadémikus szerzőpáros a nemzetközileg ismert hazai matematikai iskola legkiválóbb képviselői. Könyvük több évtizedes oktatói munka letisztult összegzése.

Laczkovich Miklós egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, nevéhez fűződik a Tarski sejtés, a kör új négyszögesítési problémájának megoldása.

T. Sós Vera, egyetemi tanár, a MTA rendes tagja. Nevéhez számos tétel fűződik.


Laczkovich Miklós - T. Sós Vera: Valós analízis I. című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek