Author's photos

Zemplén Gábor

Zemplén Gábor Áron (1973, Budapest) tudománytörténész, a BME Filozófia és Tudománytörténet tanszékének docense. Kutatási területe az optikatörténet, tudományfilozófia-történet és az argumentációelmélet. Oktatói profilja alapján oktatott tárgyai: Érveléselmélet, Kutatásmódszertan, Tudománytörténet, Tudományfilozófia, Reprezentációelméletek, Dialektika és Retorika. 

A szerző könyvei

Ajánlott kötetek