Kiss Gábor Dávid - Mészáros Mercédesz

A nemzetközi pénzügyek elmélete és annak ökonometriai eszköztára

Könyvünk ökonometriailag megalapozott betekintést nyújt a nemzetközi pénzügyek világába. A leírtak befogadásához szükség van alapvető pénzügyi ismeretekre, de az első fejezet monetáris makroökonómiai modellje segítséget nyújt az olvasónak a nemzetgazdaság belső és külső egyensúlyának megismeréséhez. A pénzügyi közvetítőrendszer, a monetáris és a fiskális politika hármasa által leírható belső kapcsolati rendszer mellett ugyanis megjelenik a külföld, amely egyaránt jelenti a belföldi piacok és a finanszírozási csatornák kiterjesztését. Ezzel elmondhatjuk, hogy miközben a bankrendszer állapota tükröt tart a reálgazdaság egyensúlya elé, addig a deviza árfolyama ugyanezt teszi a külső egyensúllyal. Miután a leírt szabályszerűségek időben és térben változó intenzitással jelennek meg, ezért szükséges a kapcsolódó pénzügyi és makrogazdasági idősorok tesztelése az egyes fejezetek témájához köthető ökonometriai modellek és a kapcsolódó példák segítségével. Így az olvasó betekintést nyer a Matlab, Eviews és Gretl programok felhasználásának, a kapott eredmények interpretálásának világába is.


Kiss Gábor Dávid - Mészáros Mercédesz: A nemzetközi pénzügyek elmélete és annak ökonometriai eszköztára című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek