Bártfai Barnabás

Windows 10 zsebkönyv

A számítógépek kezelése szinte elképzelhetetlen a Windows rendszer ismerete nélkül, melyek közt a legelterjedtebb a Windows 10. S bár más operációs rendszerek is használatosak, mégis napjainkban a legtöbb számítógépen a Windows 10-et találhatjuk meg, így nem árt tehát mélyrehatóbban is megismerni a rendszer lehetőségeit, funkcióit.

A Windows 10 egy újabb mérföldkő a számí­tógép-kezelés tekintetében. Rengeteg változás tör­tént a rendszerben, számos új funkció jelent meg, sok alkalmazás és beállítás módosult, megjelent a több asztal használatának lehetősége, ismét van Start menü, és a kezelés tekintetében is szokni kell az új rendszert. A Windows 10 bizonyos mér­tékben előre, bizonyos mértékben visszalépést jelent a korábbi verziókhoz képest. A Windows 8-ban debütált új kezelésmódok egy része eltűnt, újból funkciót kapott a Start menü, viszont számos új lehetőség is színre lépett. A Windows 8-ban megismert csempés felület a Start menübe és a táblagép módba költözött, és szerencsére a Win­dows 8 bonyolultan használható két teljesen külön felülete is értelmét vesztette. A Microsoft a Windows 10-et úgy aposztrofálta, hogy ez lesz az utolsó Windows, ettől kezdve csak frissítések lesznek. Az ingyenes frissítési lehetőségnek köszön­hetően a Windows 10 valószínűleg igen elter­jedt operációs rendszer lesz, így nem árt tehát mélyrehatóbban is megismerni a rendszer lehető­ségeit, funkcióit.

E könyv a korábbi Windows zsebkönyvek tematikájára épül, azok Windows 10-re átdolgozott változata. Segítségével megismerheti a tisz­telt olvasó a Windows 10 kezelését. Olvasása során a legalapvetőbb tudnivalóktól kezdve, a rendszer­hez tartozó programok használatán át, a különböző beállítási lehetőségekig sok mindent megtanulhat. A közérthető nyelvezet miatt bátran ajánljuk akár kezdőknek is, de hasznos lehet azok számára is, akik a rendszer beállításaival, finom­hangolásával szeretnének foglalkozni. A korábbi könyvekhez hasonlóan a könyv első fejezete áttekintést nyújt az alap­ismeretekről, így a kezdők számára is érthetővé válnak a később tárgyaltak. Mivel azonban a könyv nem csupán a Windows 10 keze­lésével foglalkozik, hanem részletesen tartal­mazza a Windows alatti fájl­kezelést, egyes internetes szol­gál­tatásokat, számos Windows-os program hasz­nálatát, valamint a Windows beállí­tásait is, így akár az ECDL vizs­gához való felkészülésben is hasznos segédeszköz lehet. 


Bártfai Barnabás: Windows 10 zsebkönyv című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek