Kampis György

Tudományfilozófia

Sokakat foglalkoztat az a filozófiai jellegű kérdés, hogy mi a tudomány. A filozófia szükségképpen tartalmaz a tudományokra vonatkozó gondolatokat, észleli a legkülönfélébb tudományágak módszertani elemeit, de maguk a tudományok nem feltétlenül reflektálnak saját tevékenységük ismeretelméleti előfeltevéseire. A tudományfilozófia a tudomány logikája és fogalmi rendszere, a tudomány reflexiója és önreflexiója, elméleti alapja és lelkiismerete; leírása, apologetikája és kritikája. A tudományfilozófia nem kevesebbet állít magáról, mint hogy ő hivatott a tudomány nevében szólni.

Ez a történeti áttekintést nyújtó, hiánypótló kötet végigvezeti olvasóját többek között Bacon, Hume, Comte, Mill, Carnap, Russell, Wittgenstein, Popper, Kuhn, Feyerabend, Bayes és Kolmogorov művein, és az empirizmus, a szkepticizmus, a kauzális indukció és a hipotetikus dedukció, a logikai pozitivizmus és az analitikus atomizmus, a valószínűségi statisztika, a paradigmaváltások és a tudásszociológia episztemológiai történetének bemutatásával rávilágít arra is, hogy a filozófia milyen fontos és termékeny hatással lehet a tudományra.


Kampis György: Tudományfilozófia című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek