A Magyar Tudomány Képeskönyve

„Képeskönyv” alatt - a tevékenységünket ismerők számára nem meglepő módon – tudomány- és bibliometriák ábrasorok bemutatását értjük, a hazai tudomány szerkezeti elemzését.

Ez az elemzés a felsőoktatási kutatóhelyekre összpontosít, de kontrasztkent feltüntettük a több legnagyobb kibocsátó kutatóhely (köztük bizonyos összehasonlításokban az MTA) eredményeit, így a teljes magyar tudományos intézményhálózat s benne a felsőoktatási intézmények helye szemügyre vehető.

Az elemzési eredmények egy verzióját vizuálisan feldolgozott formában a Weben is közzé fogjuk tenni, ez nyilvánosan elérhető lesz a http://www.hungarianscience.org honlapon (oszlopdiagramok, sugárdiagramok, kompetenciatérképek tudományterületi és intézményi bontásban, páronkénti összehasonlítást is lehetővé téve – a honlap ilyen funkciókkal, korlátozottabb tartalommal, ma is működik).

 

A kutatás eredményei reményeink szerint hatékonyan hozzájárulhatnak a felsőoktatási kormányzat felelős döntéseinek megalapozásához. Ugyanakkor szem előtt kell tartani, hogy a tudománymetriai elemzések módszertana ma még nem tökéletes, és az adatok aggregálása során számos olyan probléma merülhet fel, mely bizonyos mértékig torzíthatja az intézmények valós teljesítményének képét. Ezért célunk nem az értékelés hanem a bemutatás; az értékelés a szakértők további feladata.


Kampis György (szerk.): A Magyar Tudomány Képeskönyve című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek