Hatvany Béla Csaba

MySQL.NET

MySQL adatbázis-programozás .NET környezetben

A könyvet elsősorban azok a fejlesztők fogják a könyvet hasznosnak találni, akik ismerik a .NET 2.0 környezetben való programozást, de eddig nem foglakoztak a MySQL programozásával. A második célcsoporthoz azok a fejlesztők tartoznak, akik jártasak a MySQL programozásában, viszont eddig nem fejlesztet-tek MySQL programokat a .NET 2.0 környezetben, de legalább közép-szinten ismerik a C# (vagy VB.NET) programozási nyelvet. Ezeknek a fejlesztőknek a könyv harmadik része hozza a legtöbb új információt.
A MySQL adatbázisrendszert a fejlesztők leggyakrabban a LAMP kifejezéssel hozzák kapcsolatba. A LAMP rövidítést legelőször Michael Kunze német szakújságíró alkalmazta a Linux (operációs rendszer), Apache (web szerver), MySQL (adatbázisrendszer) és PHP (programozási nyelv) négyes fogatra . Azóta több ilyen fejlesztési négykezest ismerünk, melyek a szakirodalomba a szoftveres verem (software stack) elnevezést kapták. Két-három évvel ezelőtt a MySQL adatbázisvezérelt (web) alkalmazásokat fejlesztése, annyit jelentett, mint a LAMP környezetben fejleszteni. Azóta a kép kezd lassan megváltozni, helyesebben - kiegészülni. Az immár klasszikussá vált LAMP paradigma mellett, egyre jobban körvonalazódik egy másik fejlesztési környezet, amit a WIMA rövidítés-sel írhatunk le: Windows (operációs rendszer), Internet Information Services (web szerver), MySQL (adatbázisrendszer) és ASP.NET („prog-ramozási nyelv” ). Tény, hogy egyre több .NET környezetben fejlesztett MySQL adatbázis-alkalmazásra van szükség és ezzel a folyamattal a szakirodalomnak is lépés kell tartania. Csupán elvetve találunk ezzel a témával foglalkozó szakirodalmat: egy tucat cikket a világhálón, de mostanáig még nem jelent meg egy összefoglaló könyv. Ezek az elgondolások vezettek ennek a könyvnek a megírásához. Tárgya: MySQL adatbázis-programozás .NET környezetben – innen a szokatlan cím.

Az első rész bevezető jellegű és viszonylag rövid három fejezetből áll. A MySQL Server általános tulajdonságainak és korlátainak áttekintése után, részletesen foglakozik a szerver telepítésével, majd megismerünk egy sor segédeszközt is.
A MySQL Server alapjainak tárgyalása a könyv második részében kapott helyet. Itt először a MySQL adatbázisokkal ismerkedünk meg, majd egy rövid bevezetés következik az adatbázis-elméletbe, megismerjük a MySQL adattípusait és táblatípusait, foglalkozunk az adatbázisok, táblák, indexek létrehozásával és módosításával és látni fogjuk, miként kérhetünk információt az adatbázisokról és a táblákról az adatbázisrendszertől, végül megismerkedünk a mysqlbooks példaadatbázissal. A következő fejezet az SQL lekérdező nyelvet tárgyalja, különös tekintettel a MySQL Server adatbázisrendszerre, melyben adatok lekérdezésekről és módosításáról, változókról és függvényekről, valamint tranzakciókról van szó. Megismerhetjük a MySQL Server 5.0 verziójában bevezetett újdonságokat, a tárolt függvényeet és eljárásokat, kurzorokról és triggerekről, nézetekről és az információs sémáról olvashatunk, majd a felügyeleti és biztonsági feladatokkal foglalkozunk.
A könyv harmadik része a MySQL programozásának van szentelve. Egy rövid bevezető a .NET technológiába és az ADO.NET adatkezelő komponenssel. Részletesen tárgyalja az ADO.NET kapcsolat nélküli osztályait és a bemutatott anyagot számos példaprogrammal illusztrálja. A MySQL adatbázisrendszer konkrét programozásával is foglalkozik, itt részletesen tárgyaljuk a programból történő kapcsolatteremtést az adatbázisrendszerrel. A MySQL programozásához szükséges kapcsolt adatokat kezelő osztályokat is megismerhetjük. A könyv a MySQL AB által kibocsátott MySQL Connector/Net adatszolgáltatóval foglalkozik. A könyv végén példaalkalmazásokban foglalja össze a könyvben tárgyalt anyagot. Az itt tárgyalt példaalkalmazások bonyolultsága fokozatosan nő, az utolsó két példa valódi adatbázisvezérelt alkalmazások kissé leegyszerűsített változatainak tekinthetők. Az utolsó négy fejezetben a példaanyagot C# programozási nyelven fogalmaztuk meg. A letölthető archívumban ezek a példaprogramok VB.NET fogalmazásban is megtalálhatók. Minden egyes fejezet utolsó szakaszában, a fejezetben tárgyalt agyagra vonatkozó, az interneten található forrásokra mutató hivatkozásokat kerültek összegyűjtésre. Az így elérhető források további információt nyújtanak az érdeklődő Olvasóak. Az interneten található forrás könnyebb elérésére, a szerző webhelyéről letölthető archívumban, a fejezeteknek megfelelő mappákban, megtalálhatók ezen hivatkozások parancsikonja. A könyvben szereplő példaanyag forráskódja letölthető a szerző webhelyéről.


Hatvany Béla Csaba: MySQL.NET című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek