Simonovits András

Matematikai módszerek a dinamikus közgazdaságtanban

Második, átdolgozott kiadás

A kötet az 1998-ban azonos címmel megjelent mű második, átdolgozott kiadása. Középszintű bevezetést nyújt a matematikai dinamika módszereibe és azok közgazdaságtani alkalmazásaiba. A könyvet az egyetemi oktatás különféle szintjein sokszor kipróbáltam, és az ott szerzett tapasztalatokat folyamatosan igyekeztem felhasználni a továbbfejlesztésnél. Az I. és a II. részben az alapozó matematikai és az alkalmazott közgazdasági fejezetek felváltva követik egymást. A III. részben kiegészítő közgazdasági modelleket ismertetek: például az együtt élő nemzedékek modelljét és az ágensalapú modellezést. Minden fejezetben feladatok késztetik az olvasót önálló, gyakran számítógépes munkára; a részletes megoldások a könyv végén megtalálhatók.


Simonovits András: Matematikai módszerek a dinamikus közgazdaságtanban című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek