Kornai András

Szemantika

A szemantika a nyelvi kifejezések jelentésének (értelmének) tanulmányozása. Az utolsó fejezet kivételével a könyv középpontjában a természetes nyelv kifejezéseinek, jellemzően teljes mondatoknak és hosszabb szövegeknek a jelentése áll. Célunk az, hogy bemutassuk a szövegek megértésére képes szemantikai rendszerek megépítéséhez szükséges fogalmi és formális eszközöket, mind az olyan konkrét feladatok esetében, mint az információkinyerés és a kérdésmegválaszolás, mind pedig az olyan nagyobb léptékű fejlemények esetében, mint amilyen a szemantikus web. A szűkebb célunk az, hogy bemutassuk a működő rendszerek alapjául szolgáló elképzeléseket, és tankönyvünk elsősorban a szemantikai rendszerek kifejlesztésében érdekelt számítástechnikus vagy mérnök hallgatót célozza. A könyv ideális olvasója a jó értelemben vett hekker, azaz „olyan személy, aki örömét leli egy adott rendszer belső működésének mély megértésében”.

„Ez az igényes könyv friss, újszerű megközelítésben mutat be egy klasszikus problémaegyüttest, a nyelvi jelentés problémáit. Széles körű szakirodalmi bázisra támaszkodva tekinti át a témát. A tárgyalás matematikailag pontos, a szöveg mégis világos, a nem matematikus olvasó számára is érthető. Melegen ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik a természetes nyelvek szemantikája területén dolgoznak vagy szeretnének dolgozni.”

Jerry Hobbs

„Nagyon kevesen ismerik az Eilenberg-gépek elegáns formalizmusát. Az oktatásban továbbra is úgy mutatják be a véges állapotú gépeket, mint mágnesszalaggal és olvasófejjel rendelkező kényszerű tákolmányokat, ahelyett, hogy a vonatkozó fogalmakat használnák. Nagyra értékelem Kornai szerteágazó tudását, élesszemű észrevételeit, tálalásmódjának eredetiségét és elevenségét.”

Gérard Huet

„A szemantikával foglalkozó könyvek közül ez a tankönyv az interdiszciplinaritás révén emelkedik ki: a nyelvészet, a számítástechnika, a filozófia és a kognitív tudomány perspektíváit mutatja be. A szemantikában az elkövetkező években nagy változások várhatók, és épp a  tudásanyag ilyen széles körű megalapozottsága teszi lehetővé, hogy a hallgatók rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel, amelyekre szükségük lehet a szemantikával való foglalkozáshoz most és a jövőben. ”

Hinrich Schütze


Kornai András: Szemantika című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek