Hajnal Péter

Halmazrendszerek

Előszó     i
1. Halmazrendszerek     1
2. Halmazrendszerek lefogása és páronként diszjunkt részrendszerek keresése 11
3. Halmazrendszerek színezése 45
4. Halmazrendszerek Vapnyik---Cservonyenkisz-dimenziója. 55
5. Halmazrendszerek diszkrepanciája 67
6. Extremális halmazrendszerek 71
7. A halmazrendszerekkel kapcsolatos problémák egymáshoz való viszonya 95
8. Blokkrendszerek 107
9. Hibajavító kódok 157
10. Matroidok 181
11. Geometriai halmazrendszerek 235
12. Boole-függvények 259
13. Szimpliciális komplexusok 317
Jelölések 369
Név-- és tárgymutató 373
Irodalomjegyzék 381


Hajnal Péter: Halmazrendszerek című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek