Hajnal Péter

Elemi kombinatorikai feladatok

Tartalom

Előszó i
Feladatok 1
1. A skatulyaelv 1
2. Teljes indukció 7
3. Részhalmazok, binomiális együtthatók 11
4. Sorbaállítások 21
5. Leképezések összeszámlálása 31
6. Lineáris rekurzió 35
7. Szitamódszerek 41
8. Vegyes összeszámlálási feladatok 45
9. Gráfelméleti alapfogalmak 47
10. Vonalak, körök, utak 63
11. Gráfok összefüggősége 69
12. Síkgráfok 77
13. Gráfok színezése 81
14. Független élek 87
15. Független pontok 93
16. Vegyes gráfelméleti feladatok 97
17.  Halmazrendszerek 105
18. Kombinatorikai algoritmusok 113
Megoldások 129
Jelölések 451
Név és tárgymutató 453
Irodalomjegyzék 459


Hajnal Péter: Elemi kombinatorikai feladatok című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek