László Krisztina

Felületek fizikai kémiája

Egyetemi tananyag

Ez az elektronikus jegyzet a Felületek fizikai kémiája című BSc tantárgy elsajátítását segíti, az előadások
törzsanyagául szolgáló alapismeretek tömör összefoglalása. A további elmélyülésben az előadások, illetve az
ajánlott irodalom nyújthatnak segítséget.
A középpontban a határfelületi jelenségek állnak. A jegyzet a határfelületeknek a fizikai-kémiai
folyamatokban betöltött szerepével foglalkozik, és tárgyalja a határfelületen lejátszódó folyamatok
törvényszerűségeit.


László Krisztina: Felületek fizikai kémiája című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek