Author's photos

László Krisztina

A Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán szereztem diplomát a szerves és biológiai vegyipari szak gyógyszerkémiai ágazatán 1976-ban. 1976-tól a BME Alkalmazott Kémia Tanszékén, majd annak jogutódján, a Fizikai Kémia Tanszéken dolgozom.

1982-ben kitüntetéses szakmérnöki diplomát szereztem a BME Vegyészmérnöki Kara Alkalmazott radiokémiai szakmérnöki szakán. 1985-ben szereztem műszaki doktori címet. Dolgozatom címe: Ipari és folyadékkromatográfiás adszorbensek minősítése folyadékadszorpciós módszerrel. 1995-ben védtem meg Szorbensek adszorpciós minősítése környezetvédelmi szempontból c.kandidátusi dolgozatomat.

1979-ben középfokú, 1980-ban felsőfokú nyelv-vizsgát tettem angol nyelvből. 1991-ben "A" fokozatú 'First Certificate in English' diplomát szereztem. 1984-ben középfokon vizsgáztam orosz nyelvből. Olvasok német és francia nyelven.

Kutatómunkám kezdetén preparatív szerves kémiával: felületaktív anyagok szintézisével ill. természetes anyagok izolálásával foglalkoztam. Ezek eredményeként több szabadalom társszerzője vagyok. A Hidegen diszpergálható háztartási lágyöblítőszer alapanyagok előállítása c. szabadalomért Kiváló Feltaláló cím arany fokozatát kaptam.

1979 óta a fizikai kémián belül a határfelületi jelenségek területén dolgozom. Szűkebb területem a szilárd/folyadék határfelületen lejátszódó, elsősorban fizikai folyamatok tanulmányozása. Együttműködünk a Forschungszentrum GmbH Jülich (Németország) Alkalmazott Fizikai Kémia Intézetével és a State University New York ESF Polymer Research Institute-tal.

Oktatási tevékenység:

  • Felületek fizikai kémiája előadás
  • Radiochemistry angol nyelvű előadás
  • Környezetszennyező anyagok kémiája és technológiája  a nukleáris rész előadásai
  • Fizikai kémia laboratóriumi gyakorlat II. és III.    mérésvezetés
  • Fizikai kémia és radiokémia     előadás, előkészületben

A szerző könyvei

Ajánlott kötetek