Sevella Béla

Biomérnöki műveletek és folyamatok

Egyetemi tananyag

A jegyzet áttekintést nyújt a biotechnológiai iparban alkalmazott biomérnöki alapműveletekről és alapfolyamatokról, mintegy megalapozandó a biomérnökök mérnöki szemléletének kialakítását.
Az első fejezet a biotechnológia definíciója és történetének rövid ismertetése után a bioeljárások főbb ismérveit mutatja be.
A jegyzet második fő fejezetében az enzimek tulajdonságainak körbejárása és kinetikai viselkedésük leírása ismereteket nyújt az olvasónak az enzimek működésének és felhasználásának kvantitatív alapjairól. A harmadik fő fejezetben az enzimes és sejtes bikonverziók (biotranszformációk) iparilag jelentős példáival ismerkedhetünk meg, mégpedig az azokban ható enzimek által katalizált reakciók (alapfolyamatok) csoportjainak szempontjából.
A jegyzet negyedik fő fejezete a fermentációs műveleteket veszi sorra, ismét csak a kvantitatív, mérnöki leírások hangsúlyos felhasználásával. Ennek keretében foglalkozik a fermentációs tápanyagokkal, azok hasznosulásával, illetve a fermentációs folyamat sztöhiometriájával. A különböző fermentációs technikákat, rendszereket kinetikai viselkedésük leírásával ismerteti. Fontos műveletként részletesen taglalja a sterilezést és dezinficiálást. A legfontosabb bioreaktorok csoportjainak ismertetésén túl az azokban folyó történések műszeres követésének, mérésének kérdéseivel is foglalkozik.
A jegyzet fő törekvése a kvantitatív viszonyok megismerése, ami alapvető feltétele a biomérnök által tervezett és vezetett folyamatok sikerességének.


Sevella Béla: Biomérnöki műveletek és folyamatok című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek