Horányi Özséb

A sokarcú kép

Az 1982-ben megjelent tanulmánykötet újrakiadását a téma aktualitása indokolja, sőt az a némileg meglepő körülmény, hogy az akkor frissen összeválogatott szövegek azóta semmit sem avultak. A képekkel kapcsolatos elméleti vizsgálódások középpontjában változatlanul az a szemlélet áll, amely e válogatás teoretikus gerincét adja: az írások Nelson Goodman munkássága köré csoportosulnak. A tizenhat neves szerző tanulmányát adjuk közre három részben.

A válogatás a klasszikus szövegek fordításán keresztül érinti a nyelvfilozófia, a fejlődéspszichológia, a kognitív tudomány és a kommunikációkutatás alapkérdéseit, s mint ilyen méltán számíthat a szakembereken kívül az egyetemi hallgatók érdeklődésére is.


Horányi Özséb: A sokarcú kép című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: epub, pdf.

Ajánlott könyvek