Author's photos

Horányi Özséb

Gyengeáramú villamosmérnök, a nyelvtudományok kandidátusa, egyetemi tanár, kommunikációkutató. Kutatói érdeklődése a kommunikáció legkülönfélébb elméleti összefüggéseire kiterjed a nyelvészettől a szemiotikán át a logikáig. Számos tankönyv jellegű szöveggyűjtemény szerkesztője, köztük van a Kommunikáció I-II. (General Press, Budapest, 2003), a Jel tudománya (Szépe Györggyel együtt; General Press, 2005) és A sokarcú kép is (Typotex, Budapest, 2004).

Oldala a Wikipédián »

A szerző könyvei

Ajánlott kötetek