Tóth János - Simon L. Péter

Differenciálegyenletek - harmadik, javított kiadás

Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba

A könyv jellegzetességei

Fogalmazásmód
Minden matematikai objektumról megmondjuk, hogy micsoda. Azonos dolgokat azonos módon, különbözőket különbözőképpen igyekeztünk jelölni. Különös hangsúlyt fektettünk a függvény és a függvényérték közötti különbségtételre.

Alkalmazások
Az alkalmazásokat magunk is fontosnak tartjuk, továbbá az elsősorban megcélzott olvasóink vegyész-, biomérnök-, valamint (alkalmazott) matematikushallgatók, ezért a megszokottnál is több alkalmazási példát és feladatot mutatunk.

Mathematica
A fejezetek zárószakaszából kiderül, hogyan lehet a felmerült számolások megkönnyítésére vagy illusztrációra használni a Mathematica programcsomagot. Ez inkább azoknak szól, akik a programra vonatkozó legalapvetőbb ismeretekkel már rendelkeznek.

Előismeretek
Olvasásához az első két félévben oktatott bevezető matematikatárgyak anyaga elegendő.

Tóth János a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Analízis Tanszékének címzetes egyetemi tanára. Kutatási területei a formális reakciókinetika és a matematikai programcsomagok. Mintegy 100 angol nyelvű folyóiratcikke mellett több angol és magyar nyelvű könyv társszerzője. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1976 óta, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 1998 óta oktat.

Simon L. Péter az Eötvös Loránd Tudományegyetem Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az ELTE Matematikai Intézetének igazgatója, a Bolyai János Matematikai Társulat főtitkára. Kutatási területei a differenciálegyenletek és a hálózati folyamatok. Ezekből a témakörökből mintegy 90 angol nyelvű folyóiratcikke jelent meg. Társszerzője a Mathematics of Epidemics on Networks című könyvnek. Az ELTE-n 1990 óta oktat analízissel és differenciálegyenletekkel kapcsolatos tárgyakat.

 


Tóth János - Simon L. Péter: Differenciálegyenletek - harmadik, javított kiadás című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek