Author's photos

Cédric Villani

Francia matematikus, az Université Claude Bernard Lyon 1 professzora. 2009 és 2017 között az Henri Poincaré Intézet igazgatója volt. Fő kutatási területe a statisztikus mechanika parciális differenciálegyenleteinek elmélete. 2010-ben Fields-éremmel tüntették ki. Volt tanítványával, Clément Mouhot-val közösen elméleti leírást adott a plazmaállapot egy kísérletileg bizonyítottan létező jelenségére, a nemlineáris Landau-csillapodásra.

A szerző könyvei

Ajánlott kötetek