Author's photos

Gáthy Vera

Gáthy Vera, miközben az 1967-es középiskolai angoltanári diploma  megszerzése felé haladt  az ELTE-n, történelmet is hallgatott, továbbá négy évig hindí nyelvet tanult. 1972-ben egyetemi doktori címet szerzett újkori egyetemes történetből. 1981-ben politikai  szociológiai témakörben  megszerezte a szociológiai tudományok  kandidátusa  címet. Az egyetem elvégzése után 1982-ig a Kulturális Kapcsolatok Intézetében, majd annak jogutódjánál, a Művelődési Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályán dolgozott. a Szociológiai Kutatóintézetben 1982-től 1990 végéig modernizációs kutatási programokat koordinált, illetve az Intézet OTKA támogatással folyó könyves és kiadványi tevékenységét vezette, miközben húsz kötetet gondozott, szerkesztett. 1966-tól 1990-ig valamennyi beosztásában munkája mellett, illetve később kutatóként főfoglalkozásban a  modern India (brit gyarmatosítástól  napjainkig) társadalomtörténetével  és szociológiájával foglalkozott  és e témakörben publikált. A Társadalomkutatás folyóirat  társszerkesztője volt. India című összefoglaló munkája kiadói munkálatainak idején hunyt el.

A szerző könyvei

Ajánlott kötetek