Author's photos

Borgulya István

Borgulya István 1971-ben szerzett alkalmazott matematikus, programtervező diplomát a szegedi JATE Természettudományi Karán. 1975-ben egyetemi doktori fokozatot informatikából a JATE-n, 1995-ben Ph.D fokozatot jogi informatikából a PTE-n szerzett. 2002-ben habilitált a PTE Közgazdaságtudományi Karán. 1971-72-ben gyakornok a JATE TTK Számítástudományi Tanszékén. 1972-től dolgozik a PTE-n, ill. jogelődein. Jelenleg egyetemi docens. 1996-1999 és 2002-2005 között a PTE KTK Gazdaságinformatika Tanszékének vezetője volt. Érdeklődési területei: fuzzy rendszerek a döntéstámogatásban, optimalizálás evolúciós algoritmusokkal. E témakörökben több kutatási projekt (OTKA) témavezetője. Kutatásait Széchenyi István Ösztöndíjjal, valamint a PTE KTK, ill. PTE Publikációs Díjjal ismerték el. A Kar alapképzésében többféle informatika tárgyat oktat, emellett kutatási témájában széleskörű oktatási tevékenységet folytat.

A szerző könyvei

Ajánlott kötetek