Walter Rudin

A matematikai analízis alapjai

Ez a mű a világirodalomban az első igazán modern szemléletű bevezetés a matematikai analízis elméletébe, amely figyelembe veszi a halmazelmélet, a modern algebra és a funkcionálanalízis eredményeit. Ezek felhasználásával tömören, világosan, jól érthetően foglalja össze az egy- és a többváltozós függvények analízisét és a valós függvénytan alapfogalmait.

 


Walter Rudin: A matematikai analízis alapjai című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek