Tasnádi Attila

Igazságos elosztások

A társadalmi problémák és konfliktusszituációk jelentős része elosztási kérdésekre vezethető vissza. A vizsgálat tárgya kiterjed például lakóközösségek közös költségének felosztására, örökösök közötti osztozkodásra, csődbement cég vagyonának értékesítéséből származó bevételek hitelezők közötti elosztására, közterhek elosztására, képviselők számának meghatározására szavazatok függvényében stb. Az említett problémákban közös, hogy a hétköznapi életben résztvevő szereplők érdekeik érvényesítése érdekében sokszor még önmaguknak is ellentmondó okfejtésekkel próbálják megnyerni a döntéshozókat. A társadalmi választások elméletében az 1950-es évektől kezdődően hódító axiomatikus módszer segítségével az egyes elosztási eljárások jellemezhetőek, és ezáltal világossá válik, hogy mely alapelvek alapján választandó egy eljárás, illetve, mely elvek egyidejű megkövetelése túlzott.

Ajánlott könyvek