Planck válogatott írásai

A kötet a Principia Philosophiae Naturalis sorozat második darabja. A kötet szerkesztői előszót és nyolc Planck-írást tartalmaz. Az előszó elhelyezi Planck életét és munkásságát a tudománytörténetben, elemzi Planck természetfilozófiai nézeteit, kantianizmusát és vallásosságának szerepét. Részletesen szól a kötetben szereplő írások keletkezési körülményeiről, lényegéről és természetfilozófiai tartalmáról. A szerkesztői előszót Planck Tudományos önéletrajza követi, melynek néhány kitételét szállóigeként emlegetik, de a valóságos szövegösszefüggések ismerete nélkül. Majd Planck előadásait és írásait közöljük keletkezésük sorrendjében egy-egy külön fejezetben. Az előadások címei magukért beszélnek, jelzik, hogy Planck ugyan széles érdeklődésű, de alapvetően mindig a fizikai világkép problémáival foglalkozik. A Nobel-díjas német fizikus Max Plank (1858-1947) Einstein mellett a modern fizika megteremtője, a kvantummechanika útrabocsátója, az Einstein-féle relativitáselmélet fő támogatója. A 20. század fizikusai felé ő közvetíti a klasszikus kanti ismeretelméleti és természetfilozófiai gondolkodást.


Szegedi Péter (szerk.): Planck válogatott írásai című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek