Ábrahám István

Mátrixalgebra, optimumszámítás - feladatgyűjtemény

Feladatgyűjtemény részletes megoldásokkal

A feladatgyűjteményünk összefoglaló példatár jellegű, azaz nem elemi, kis terjedelmű feladatokat tartalmaz, hanem olyanokat, amelyek, vagy amelyekhez hasonlók már szerepeltek a felsőoktatás vizsgáin, illetve értékelt dolgozatokban. Így eredményes megoldásuk feltételezi az alapműveletek ismeretét, amelyre részben az elméleti anyagot tárgyaló mintapéldák tanulmányozásával lehet szert tenni, másrészt pedig a különböző intézmények által közreadott gyakorló példatárak használatával. De a figyelmes olvasó a könyvünkben található összetettebb fel-adatatok megoldásával is boldogulhat, hiszen részletes megoldások találhatók a könyvben. Ezekben még a részpontok megadásával súlyozzuk is azokat az ismereteket, amelyek szükségesek lesznek a hasonló feladatok önálló megoldásához.
Több feladattípus olyan, hogy különböző utakon juthatunk el a helyes eredmé-nyekhez (például a bázistranszformációkban a generáló elemek más-más helyen történő megválasztásával), illetve az elméleti ismeretek birtokában könnyen ellen-őrizhetjük a végeredményünket (például a kompatibilitás vizsgálatkor lineáris kombinációval). Így javasoljuk, hogy a megfelelő gyakorlottság eléréséhez egyes feladatokat oldjunk meg különbözőképpen, vagy akár a megoldott feladathoz ha-sonlót más számokkal mi is készíthetünk magunknak, vagy diáktársunknak és ezek megoldásával elmélyíthetjük a tudásunkat.

Ajánlott könyvek