Leindler László

Analízis

 Előszó i
1. Bevezetés 1
2. Az analízis történetének rövid áttekintése 3
3. A valós számok 5
4. Számsorozatok 13
5. Egyváltozós függvények 45
6. Függvények differenciálása 83
7. Magasabbrendű differenciálhányadosok 105
8. Függvénydiszkusszió 111
9. Primitív függvény 127
10. Határozott integrál 139
11. Az integrálszámítás alkalmazásai 167
12. Improprius integrálok 181
13. Közelítő integrálás 187
14. Primitív függvények (folytatás) 193
15. Differenciálegyenletek 207
16. A k-dimenziós térrel kapcsolatos alapfogalmak 229
17. Pontsorozatok konvergenciája 237
18. A k-dimenziós halmazokról 243
19. Többváltozós függvények folytonossága és határértéke 247
20. Többváltozós függvények differenciálhatósága 253
21. Többváltozós függvények szélső értéke 277
22. Implicit és inverz függvényrendszerek 287
23. Vonalintegrálok 293
24. Egzakt differenciálegyenletek 307
25. Jordan-féle terület 313
26. Területi integrál 327
27. Többszörös integrálok transzformációja 351
28. Végtelen (valós) számsorok 357
29. Függvénysorozatok 373
30. Függvénysorok 381
31. Összegfüggvények meghatározása, ill. sorfejtés 393
32. Taylor-sor 403
Tárgymutató 407
Ajánlott irodalom 413


Leindler László: Analízis című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek