G. Horváth Ákos

Csodálatos geometria

avagy a kapcsolatteremtés tudománya

„A geometria a kapcsolatteremtés legtermészetesebb módszere, kapcsolatot hoz létre a matematika különböző ágai között a szemléltető gondolkozás útján: matematika, elméleti fizika és kísérleti fizika hármasában a modellalkotás segítségével – matematika és mérnöktudományok között a tér szerkezetének leírása és ábrázolása útján – matematika és művészet között a logikai és esztétikai szépség együttes megjelenésének tárgyaként.”

A könyv három másodlagos célkitűzést is megpróbál megvalósítani, használható tankönyvként középiskolás és egyetemi szinten, bepillantást enged a régi korok nagy matematikusainak gondolatai közé idézett (vagy tömörítve idézett) eredeti publikációikon keresztül és a kifejtés mélységének, illetve részletezettségének szintjén, a kutatással foglalkozó matematikusok, fizikusok, természettudósok vagy mérnökök számára is használható, ugyanakkor nem könnyen hozzáférhető állításokat is tartalmaz. Ezen utóbbi szempontból kiemelendő az Appendix, mely stílusát tekintve is a mai matematikai publikálás elvárásait teljesíti. Fontos szerepet játszik a könyvben az esztétikum, a megfelelő pillanatokban megjelennek idézetek, versek, ábrák, illusztrációk, melyek pihentetnek, az olvasást könnyítik vagy a tartalmat szemléletesebbé teszik.


G. Horváth Ákos: Csodálatos geometria című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek