Erdős Pál - Surányi János

Válogatott fejezetek a számelméletből

Tartalomjegyzék

A könyvben bizonyítás nélkül hasznát fontosabb összefüggések 1

1. Fejezet. Oszthatóság, a számelmélet alaptétele 5

2. Fejezet. Kongruenciák 47

3. Fejezet. Racionális és irracionális számok. Számok megközelítése racionális számmal. (Diofantoszi approximáció) 101

4. Fejezet. Geometriai módszerek a számelméletben 127

5. Fejezet. A prímszámok tulajdonságai 189

6. Fejezet. Egész számok különböző sorozatairól 215

7. Fejezet. Diofantoszi problémák 241

8. Fejezet. Számelméleti függvények 269

Függelék. Megoldási alapötletek a nehezebb feladatokhoz 313

Név- és tárgymutató 321


Erdős Pál - Surányi János: Válogatott fejezetek a számelméletből című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek