L. D. Landau - E. M. Lifsic

Elméleti fizika VI.

Hidrodinamika

A Landau—Lifsic: Elméleti fizika című könyvsorozat köteteit a világ legkiválóbb elméleti fizika tankönyveinek tartják. A modern fizika egyik legegyetemesebb tudású alakjának, a Nobel-díjas L. D. Landaunak és egyik legkiválóbb tanítványának és munkatársának, E. M. Lifsicnek soraiból szinte utolérhetetlen egyszerűséget és elevenséget érezhet az olvasó.
Ebben a hatodik kötetben a világhírű szerzők az elméleti fizika szemléletéből kiindulva dolgozzák fel a hidrodinamikát. Ez a jelenségközpontú feldolgozás lénye­gesen eltér a műszaki szakirodalomban megszokottól. A szerzők éppen az említett célkitűzésüknek megfelelően kevesebb fi­gyelmet fordítanak a számítások közelítő módszereire és az olyan empirikus eljárá­sokra, amelyeknek fizikai értelmezése nem kielégítő. Foglalkoznak viszont olyan kérdésekkel, amelyek általában nem kap­nak helyet a szokásos műszaki szemléletű hidrodinamika könyvekben. Ilyen kér­dések például a folyadékokban végbemenő hőátadás és diffúzió, a hangtan, az égés­elmélet, a relativisztikus hidrodinamika, és a szuperfolyékonyság elmélete. Ez a könyv tehát olyan feldolgozásban tárja az olvasó elé a hidrodinamikát, amilyen magyar nyelven eddig még nem jelent meg.


L. D. Landau - E. M. Lifsic: Elméleti fizika VI. című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek